SANDA. MASCULINO FINAL 65 KG 2016 China Men's Sanda Championship finals 65kg (cao yaguang vs zhang ten